Pard V/ Sytong uniadapter 42 mm

Product information "Pard V/ Sytong uniadapter 42 mm"

Pard V/ Sytong universal adapter 42 mm,

- made of Duralaluminium