Pard V/ Sytong uniadapter 45 mm

Product information "Pard V/ Sytong uniadapter 45 mm"

Pard V/ Sytong universal adapter 45 mm,

- made of Duralaluminium